Vitamin- och mineralterapi hjälpte vuxna med ADHD

Julia Rucklidge och medarbetare i Christchurch, Nya Zeeland har i The British Journal of Psychiatry publicerat den första randomiserade och dubbelblinda studien med ett brett näringstillskott till medicinfria vuxna med ADHD. Efter åtta veckor förbättrades behandlingsgruppen avseende både uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet jämfört med kontrollgruppen som fick placebo. För de som vid studiestarten hade måttlig till svår depression sågs en större antidepressiv effekt i behandlingsgruppen än i kontrollgruppen. Det fanns ingen skillnad för biverkningar mellan grupperna.

En vanlig behandling vid ADHD är centralstimulerande läkemedel. Någon jämförelse med sådana läkemedel gjordes alltså inte i denna studie. Vi vet inte om effekterna av ett brett näringstillskott är likvärdiga med konventionella läkemedel. Man kan anta att effekten av bra mat och näringstillskott skulle kunna förbättras ytterligare om behandlingsperioden varade längre än åtta veckor. Dessutom är biverkningsproblematiken för välbeprövade näringspreparat mycket liten jämfört med centralstimulantia.

Preparatet i studien, EMPowerplus (som inte säljs inom EU), innehåller drygt 30 olika substanser varav de flesta är vitaminer eller mineraler. Näringstillskottet har använts i mer än tjugo olika vetenskapliga publikationer gällande främst psykiatriska sjukdomar och är på så vis det mest studerade näringspreparatet av bredspektrumkaraktär.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *