Magnesium

Magnesium (Mg) är ett mineral som deltar i mer än 325 enzymreaktioner. 99 % av allt magnesium i kroppen finns inuti cellerna. Därför är ett vanligt prov på magnesium i blod ett osäkert mått på magnesiummängden i kroppen. Ett lågt serummagnesium talar för att intracellulärt magnesium är lågt, men man kan ha brist i cellerna utan att det syns i blodprovet. Urindrivande (diuretika) och flera andra läkemedel kan öka behovet av magnesium.

Funktion

Många av de enzymatiska reaktionerna är relaterade till produktion, transport, lagring och användning av energi. Magnesium har antiinflammatoriska effekter och har kallats naturens fysiologiska kalciumblockerare. Magnesium är viktigt för skelettets mineralisering, transport av kalcium- och kaliumjoner över cellmembraner, metabolismen av vitamin B1, B6, och D samt syntes av hormoner, proteiner, glutation och nukleinsyror. Magnesium är också antagonist till NMDA-receptorn.

Källor

Magnesium finns i många vegetabiliska och animaliska födoämnen. Högst viktskoncentration finns i mandlar, nötter, bönor, gröna bladgrönsaker och fullkornsprodukter. Hårt vatten innehåller mer magnesium än mjukt vatten. Under det senaste seklet har födointaget av magnesium minskat i industriländerna.

Magnesiumtillskott finns i många beredningsformer. Det varierar mycket hur väl dessa absorberas. Exempelvis upptas magnesiumcitrat och aminosyrebundet magnesium klart bättre än magnesiumoxid.

Brist

Som bristsymptom beskrivs allmän svaghet, yrsel, tinnitus, förhöjt systoliskt blodtryck, ökad insulinresistens, depression, trötthet, sömnbesvär, stress, ångest, irritabilitet, anorexi, illamående, huvudvärk och muskelkramper. Naturligtvis kan dessa symptom också bero på något helt annat.

Dosering

Rekommenderat dagligt intag anges ofta till 300 – 400 mg/dag. Efter individuell bedömning kan tillskott på 200 – 600 mg/dag rekommenderas, gärna fördelat på två eller fler doseringstillfällen.

Biverkningar/Säkerhet

Intag över 500 mg kan bidra till osmotisk diarré, därför används magnesium också som laxermedel. Vid hjärt-kärlsjukdomar och njursjukdomar bör extra magnesiumintag diskuteras med läkare.

Prevention/Behandling

Behovet av magnesium ökar vid fysisk och psykisk påfrestning samt vid högre intag av kalcium (som i mjölkprodukter) och alkohol. Flera studier talar för att magnesiumtillskott kan vara gynnsamt vid hjärtinfarkt, förmaksflimmer, andra arytmier, tumörsjukdomar, högt blodtryck, astma, PMS, diabetes, minnesproblem, alkoholabstinens, autism, ADHD, depression, sömnbesvär och ångest.