Zink

Zink ingår som komponent i enzymer och andra proteiner. Många matsmältningsenzymer är zinkberoende och detta är betydelsefullt för upptaget av näringsämnen i mag-tarmkanalen. I nervsystemet har zink viktiga funktioner och kan öka upptaget av serotonin i flera delar av hjärnan. Många hormonsystem är zinkberoende. Zinkbrist kan visa sig i sämre hud, vita fläckar på naglar, dålig sårläkning, beteendeproblem som hyperaktivitet och anorexi samt försämrat smak- och luktsinne. Zinkbrist är vanligare vid strikt vegetarisk diet då fytinsyra minskar upptaget av zink. Högt alkoholintag leder till ökat behov av bland annat zink.

Zink har visats betydelsefullt för immunförsvaret och kan vara bra att tillföra vid luftvägsinfektioner. Det används också som tillägg vid maculadegeneration och diabetes.

Vid svårare depressioner och vid postpartum-depression är det vanligt med låga zinkvärden. Lågt zink har också beskrivits vara en markör för svårbehandlad depression (som ofta kallas behandlingsresistent depression då antidepressiva läkemedel ej är effektiva). Längre tids tillförsel av 50 mg zink eller mer kan resultera i brist på koppar.

Det finns olika interaktioner med läkemedel. Zink kan minska upptaget av vissa antibiotika och bör inte tas samtidigt. Tvärtom är det så att vissa läkemedel kan öka behovet av zink. Det gäller antiepileptika och diuretika.

Mer information kommer att läggas ut efterhand. Bra information återfinns på hemsidan för Linus Pauling Institute:
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/minerals/zinc/