Svensk studie: Selen och koenzym Q10 minskade hjärt-kärldödlighet

Nyligen publicerades en intressant studie i tidskriften International Journal of Cardiology. Kombinationen av två kroppsegna näringsämnen visade signifikant förebyggande effekt mot död i hjärt-kärlsjukdom. I svenska media har denna studie inte alls uppmärksammats.

Studie: Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens.

Selen och koenzym Q10 är betydelsefulla för god hjärtfunktion. I denna placebokontrollerade och randomiserade studie fick en grupp i fem års tid 200 mikrogram organiskt selen och 200 milligram koenzym Q10 och den andra gruppen placebo. De 443 deltagarna var män och kvinnor mellan 70 och 88 år som bedömdes med klinisk undersökning, EKG och biomarkören NT-proBNP. Resultatet blev att gruppen som fick selen och koenzym Q10 hade signifikant mindre dödlighet i hjärt-kärlsjukdom, lägre NT-proBNP och bättre EKG. Slutsatsen är att långvarigt tillägg med selen och koenzym Q10 minskde hjärt-kärldödlighet och de positiva effekterna stöds också av NT-proBNP och EKG.

Sammanfattning av studien: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22626835

Kommentar: Effekten i denna typ av studier beskrivs ibland med begreppet NNT (numbers needed to treat). För död i hjärt-kärlsjukdom med 5 års behandling med selen och koenzym Q10 är NNT 15 i studien. Det innebär att det behövs 15 personer med denna behandling i 5 år för att en person mindre ska dö i hjärt-kärlsjukdom. NNT 15 får betraktas som ett gott resultat då utfallsmåttet är död i hjärt- och kärlsjukdom. Det är betydligt bättre än resultaten med statiner som är en av sjukvårdens vanligaste läkemedelsgrupper. Vidare handlar det om en behandling med mycket lite biverkningsproblem. Naturligtvis vore det intressant att se en studie som jämför statiner med koenzym Q10 (och/eller selen) avseende effekt på hjärt-kärlsjukdom. En av statinernas negativa effekter är minskningen av mängden Q10 i kroppen till följd av att statiner hämmar vår egenproduktion av detta viktiga koenzym.