Vitamin B6

Vitamin B6 (pyridoxin, pyridoxal och pyridoxamin) avser tre olika molekyler som kan omvandlas till pyridoxalfosfat. Som koenzym ingår detta i metabolismen av  dopamin, noradrenalin, serotonin, tyramin, tryptamin, taurin, histamin och GABA. Då vitamin B6 som kofaktor deltar i mer än etthundra enzymkatalyserade kemiska reaktioner, så kan vi förstå att det är av intresse vid många sjukdomstillstånd. Vitaminet är också nödvändigt för bildande av röda blodkroppar och immunförsvaret. Det påverkar kognition och sinnesstämning. Tillsammans med folat och vitamin B12 deltar B6 i metylering och omsättningen av homocystein. Högt homocystein kan bero på bland annat brist av vitamin B6, men vanligare anses det nog bero på brist av B12 eller folsyra. Brist på vitamin B6 kan ge sår i mungiporna, anemi, sämre immunförsvar eller depression. Om brist är ovanligt eller tvärtom vanligt beror på förstås hur detta definieras.

Vitamin B6 ingår ofta i tillskott med B-vitaminer och andra näringsämnen. Då B6 ofta ingår i samma biokemiska reaktioner som magnesium och zink är det logiskt att dessa ämnen kan vara bra att kombinera. Begränsat stöd för att vitamin B6 kan hjälpa finns vid några sjukdomstillstånd. Det används ibland vid biverkningar av p-piller, PMS, depression före menopausen och graviditetsillamående. Det finns även rapporter om att det kan ha positiv effekt vid karpaltunnelsyndrom. Det finns en ovanlig form av epilepsi hos små barn där vitamin B6 är bästa behandlingen.

Eftersom vitamin B6 är vattenlösligt anses det inte farligt att tillföra i doser upp till 100 – 200 mg/dag. I doser på 500 mg eller ännu mer kan man efter längre tids användning få påverkan på nervernas känsel.

Mer information kommer att läggas ut efterhand. Bra information återfinns på hemsidan för Linus Pauling Institute:
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/vitaminB6/