Dör patienter i onödan i covid-19?

2020-05-13 09:35 CEST
Dör patienter i onödan i covid-19?
Aktuell forskning gällande virus- och coronasjukdomar tyder på att extra tillskott av D- och C-vitamin skulle kunna minska risken att insjukna och få allvarliga komplikationer vid covid-19. Kompletterande behandlingar med dessa vitaminer bör därför övervägas i sjukvården. Detta enligt ett uttalande från Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM).
Mätningar visar att svårt sjuka covid-19-patienter har låga nivåer av D- vitamin i blodet. De allvarligaste sjukdomsfallen har betydligt lägre D- vitaminnivåer än de med lindriga symtom.
Kontrollerade studier vid sepsis, ARDS och andra virussjukdomar uppvisar
goda effekter av högdosbehandling med intravenöst C-vitamin. Detsamma gäller många andra virus- och lungsjukdomar.
Fallrapporter finns om tillfrisknande vid mycket allvarlig covid-19, efter att patienterna behandlats med intravenöst C-vitamin i höga doser.
Vi rekommenderar hälso- och sjukvården att ta till sig den forskning som faktiskt finns om högdosbehandling med C-vitamin och adekvata doser av D-vitamin för att minska dödsfallen i covid-19.
I kommande forskning bör man mäta D- och C-vitaminhalter hos patienter då de akut kommer in till sjukhus för att öka kunskapen om dessa samband.
För mer information kontakta:
Bo Jonsson, med dr, leg läk, ordförande i SSOM, e-post: drbojonsson@gmail.com
Mats Humble, med dr, leg läk, styrelseledamot i SSOM, e-post: mats.humble@gmail.com
A. Aktuella vetenskapliga översikter:
1) Colunga Biancatelli RML, et al. The antiviral properties of vitamin C. Expert Review of Anti-infective Therapy 2020;18:99-101
2) Grant WB, et al. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza andCOVID-19 Infections and eaths. Nutrients 2020;12:988
3) Rasmussen, MPF. Vitamin C Evidence for Treating Complications of COVID-19 and other Viral Infections. Orthomolecular Medicine News Service, April 23, 2020
B. Svenska debattinlägg:
4) Jonsson BH. Död bör vara primärt utfallsmått i sepsisstudier. Läkartidningen 2020;117:461
5) Jonsson BH, Akner G, Cederholm T, Gustafson Y. Näringsintaget viktigt under pandemin, inte minsthos äldre. Lakartidningen.se 2020-04-17
6) Ravnskov U. Goda anledningar att pröva höga doser C-vitamin vid covid- 19. Läkartidningen 2020;117:636
7) Humble MB, Pelling M, Bejerot S. D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19. Lakartidningen.se 2020-05-07
8) Fallbeskrivning Narkos- och intensivvårdsläkare Sture Blomberg

Ortomolekylär medicin handlar om att förebygga och behandla sjukdomar genom att förse kroppen med optimala mängder av olika naturliga substanser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *