Kontakta oss

Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM)
E-post: info@ortomolekylar.se
Bankgiro: 362-0234. Medlemsavgift: 200 kronor/år.