Dansk broschyr

Detta dokument berättar om ortomolekylärmedicinsk praktik i Danmark sedan 20 år. Läs hela dokumentet (pdf 2,1 Mb)

Continue Reading

Ortomolekylär terapi vid schizofreni

I Kanada har man sedan 1950-talet utvecklat en behandling av främst schizofreni med mikronutrienter, främst vitaminerna B3 och C. I en artikel i Näringsmedicinsk tidskrift beskriver Karin Munsterhjelm-Ahumada, leg läkare, en historisk överblick av behandlingsformer av schizofreni och hur dessa ser ut i nuläget. Läs hela artikeln i Näringsmedicinsk tidskrift (pdf 90 kB)

Continue Reading

Utvecklad av Klas Nygren